umělecké kovářství DROZD

Práce s kovem má v naší rodině tradici. Můj děda, otec, strýc, .. ti všichni svýma rukama dávali oceli tvar. Od nich jsem čerpal zkušenosti a zásady řemesla bez kterého se výtvarná tvorba nikdy neobejde. Kovárna DROZD byla založena již za mých středoškolských studií v roce 2005.

Kovářství Drozd

Kovárna se nachází v nejjižnějším výběžku Ždánického lesa, na výjimečném místě mezi obcemi Lovčičky a Bošovice a byla zřízena v budově bývalé hájenky U Svaté, vystavěné kdysi Lichtenštejny, tehdejšími pány místních lesů. Tato budova se proto pyšní bohatou historií sahající až do roku 1749. Čeho všeho musely být tyto pevné zdi za tu dobu svědkem? V těsné blízkosti hájenky – kovárny prochází starobylá kupecká cesta Těšanka navazující na slavnou jantarovou stezku. Těšanka se táhne mnoho kilometrů napříč Ždánickým lesem směrem východním. Kolik armád ať už invazních nebo ustupujících, kolik poutníků a bohatých kupců využívalo této významné zkratky…? Plocha této krajiny je tvořena nespočtem kopců a údolí s bohatou historií osídlení našimi předky. Nachází se zde v okolí mnoho již dávno zaniklých středověkých vesnic nesoucích názvy Skřípov, Mezilesice, Konůvky a další. Vnímavé a poučené oko poutníka zde ve stínu letitých dubů a habrů může spatřit také fragmenty lidské činnosti daleko starší sahající až do doby Lathénsko – Hallštattské a bronzové či ještě hlouběji do minulosti. Přírodní park Ždánický les je místem kde je klid a mír. Dá se zde nerušeně pracovat. Je zde prostor a dá se zde volně dýchat. Je to prostředí které člověka inspiruje k nekonečné umělecké tvorbě.